dimarts, 20 de novembre de 2018

dilluns, 29 d’octubre de 2018

DIAGNÒSTIC DEL TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA


Qui té una condició de l'espectre autista desenvolupa una manera particular de pensar, comprendre, percebre, expressar-se i comportar-se, que és diferent a la de la majoria de les persones. Això comença a manifestar-se en etapes primerenques de la vida amb expressions subtils, que van fent-se més evidents a mesura que un infant es desenvolupa. Aquestes petites diferències que sorgeixen aviat són senyals per començar a sospitar que alguna cosa s'està donant de manera atípica en el desenvolupament d'aquest infants. Una intervenció immediata permet implementar mesures que podrien ajudar a aquest infant a recuperar la trajectòria esperada del seu desenvolupament o bé, optimitzar les seves capacitats.

Els diagnòstics són maneres molt útils d'organitzar els suports i serveis que necessitarà un nen i la seva família i també promouen l'avenç científic, però no han de convertir-se en profecies autocomplertes que minen i drenen les energies i entusiasme dels adults que han de criar un nen amb desafiaments en el seu desenvolupament.

Els pares, que acaben d'arribar a aquest món de sigles i paraules difícils, lluny de sortir optimistes i amb esperança del consultori del metge, surten devastats i desorientats.

Els nens neixen amb modalitats diferents d'aprenentatge, no amb diagnòstics. La possibilitat de comprendre aquestes diferències i de realitzar una avaluació qualitativa del desenvolupament ens donarà dades precises sobre la modalitat de l'infant per comprendre el món, per processar la informació a través dels sentits, per relacionar-se, comunicar-se i aprendre del medi. Aquesta informació, obtinguda a partir de la mirada interdisciplinària, serà la que marcarà el camí a seguir a través d'una intervenció individualitzada per aquest nen i aquesta família en particular.

No hi ha dos nens iguals. Darrere de les presumpcions diagnòstiques, moltes vegades es troba la creença que els nens classificats en cada síndrome són molt similars un a l'altre - amb més similituds que diferències. Però en els últims anys, a mesura que s'ha observat el desenvolupament d'infants i nens molt petits, el focus ha canviat. S'ha trobat que els nens que han estat tradicionalment agrupats en les mateixes categories són molt diferents uns dels altres.

En alguns casos les diferències són més grans que les similituds, ja que cada nen té un sistema nerviós únic i una sola ment que es desenvolupa


Qüestionaris on-line d’avaluació de risc de TEA.

-          CSBS-DP (6 a 24 mesos)
-          M-CHAT-R/F (16 a 30 mesos)
-          Q-CHAT (18 a 48 mesos)

(només per associats a l’AOIB).


AOIB