diumenge, 12 de juny de 2016

PUBLICADES LES LLISTES PROVISIONALS: COMISSIÓ DE SERVEI I INTERINS PER AL CURS 2016/2017
S’han publicat les llistes provisionals d’admesos i exclosos a les borses, amb la puntuació assignada, dels aspirants a cobrir en règim d’interinitats, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris per al curs 2016/2017.


També s’han publicat les llistes provisionals de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de servei per al curs 2016/2017.


Comissió de Serveis:
Llistes definitives de funcionaris de carrera i llistes definitives de Places Vacants:
(les comissions de serveis per equips directius ja han estat adjudicades)

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M160623122154629 


Vacants i Adjudicació de places per a Interins:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1604110947161872175304 


AOIB

dijous, 2 de juny de 2016

Criteris per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics per el curs 2016-2017

CENTRES PÚBLICS: 
Criteris per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics. Curs 2016-2017
Al document es poden consultar els criteris de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres públics (EI, EP, ESO, BATX, Adults i Regim Especial), pel curs 2016/2017


CENTRES CONCERTATS:
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2016 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017. 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10491/580297/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-dAOIB

dijous, 26 de maig de 2016

PUBLICADES LES MODIFICACIONS DEL CURRÍCULUM DE LES ILLES BALEARS

Han sortit publicades al BOIB les modificacions dels currículums:

Primària: Decret 28/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.

Secundària: Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Batxillerat: Decret 30/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears

Modificacions, BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10492


CURRICULUM DE LES ILLES BALEARS:
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/curriculum_.htm 

FP GRAU MITJÀ I SUPERIOR:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=15824

IDIOMES:
http://www.eoipalma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=86

ADULTS:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=ca&codi=947278&coduo=1&estmat=5530

ARTS PLÀSTIQUES:
http://www.escoladisseny.com/secretaria/index.php?i=ca&id=61---&s=&e=&ss=

ART DRAMÀTIC:
http://www.esadib.es/


Miquel Morey
AOIB

dijous, 12 de maig de 2016

BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR PEL CURS 2016/2017BEQUES DE MENJADOR CURS 2016/2017

Enguany s’ha canviat el termini (del 9 al 23 de maig), i s’ha obert per primera vegada als  centres concertats.


Els ajuts es concediran per motius socioeconòmics o bé per motius de transport.AOIB