dijous, 15 de setembre de 2016

BEQUES NEE PER AL CURS 2016/2017

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va publicar la convocatòria d’ajudes per als alumnes amb NEE per al curs 2016/2017.

Les sol·licituds hauran d’emplenar-se telemàticament a través de la seu electrònica:
https://www.mecd.gob.es

O bé a través del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport:
https://sede.educacion.gob.es
(Secció "Tramites i Servicios")

El plaç de presentació va des del 08/08/2016 fins el 29/09/2016.

Educació Infantil:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/infantil/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html#dc 

Educació Primària i Secundària:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Les novetats d'aquest curs; la sol·licitud s'ha de realitzar telemàticament, i només rebran les ajudes les famílies amb fills/es que tenguin en vigència el Certificat de Minusvalidesa del SVAP (Servei de Valoració d'Atenció Primerenca), malgrat presentin NEE (Necessitats Educatives Especials).

RECORTANDOOOO OOOHHH!!!!
Sempre igual !!
Molts de nins/es amb NEE no podran gaudir d'aquestes ajudes al no tenir en vigència el certificat del SVAP, malgrat l'ampliació del termini de sol·licituds.

S'amplia el termini de presentació de sol·licituds fins el dia 6 d'octubre.
Infantil:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/infantil/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html#dc

Primària i Secundària:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria.html

L'imprès en "paper" es pot descarregar, imprimir i emplenar. Es localitza a l'apartat Documents relacionats amb el procediment (a baix de tot d'aquesta plana web).
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2678642AOIB

 

dilluns, 12 de setembre de 2016

diumenge, 12 de juny de 2016

PUBLICADES LES LLISTES PROVISIONALS: COMISSIÓ DE SERVEI I INTERINS PER AL CURS 2016/2017
S’han publicat les llistes provisionals d’admesos i exclosos a les borses, amb la puntuació assignada, dels aspirants a cobrir en règim d’interinitats, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris per al curs 2016/2017.


També s’han publicat les llistes provisionals de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de servei per al curs 2016/2017.


Comissió de Serveis:
Llistes definitives de funcionaris de carrera i llistes definitives de Places Vacants:
(les comissions de serveis per equips directius ja han estat adjudicades)

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M160623122154629 


Vacants i Adjudicació de places per a Interins:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1604110947161872175304 


AOIB

dijous, 2 de juny de 2016

Criteris per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics per el curs 2016-2017

CENTRES PÚBLICS: 
Criteris per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics. Curs 2016-2017
Al document es poden consultar els criteris de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres públics (EI, EP, ESO, BATX, Adults i Regim Especial), pel curs 2016/2017


CENTRES CONCERTATS:
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2016 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017. 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10491/580297/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-dAOIB

dijous, 26 de maig de 2016

PUBLICADES LES MODIFICACIONS DEL CURRÍCULUM DE LES ILLES BALEARS

Han sortit publicades al BOIB les modificacions dels currículums:

Primària: Decret 28/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.

Secundària: Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Batxillerat: Decret 30/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears

Modificacions, BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10492


CURRICULUM DE LES ILLES BALEARS:
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/curriculum_.htm 

FP GRAU MITJÀ I SUPERIOR:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=15824

IDIOMES:
http://www.eoipalma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=86

ADULTS:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=ca&codi=947278&coduo=1&estmat=5530

ARTS PLÀSTIQUES:
http://www.escoladisseny.com/secretaria/index.php?i=ca&id=61---&s=&e=&ss=

ART DRAMÀTIC:
http://www.esadib.es/


Miquel Morey
AOIB

dijous, 12 de maig de 2016

BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR PEL CURS 2016/2017BEQUES DE MENJADOR CURS 2016/2017

Enguany s’ha canviat el termini (del 9 al 23 de maig), i s’ha obert per primera vegada als  centres concertats.


Els ajuts es concediran per motius socioeconòmics o bé per motius de transport.AOIB