dijous, 2 de setembre de 2010

Esborrany DECRET D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Està obert a l'audiència dels ciutadans i a les seves opinions i suggeriments, que es poden fer arribar fins dia 26 de setembre de 2010, a través de l'adreça de correu electrònic DecretAD@dginnova.caib.es