divendres, 29 d’abril de 2011

NOU DECRET D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Estimats companys/es ja tenim el nou Decret:

DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

BOIB Núm. 67 del 05-05-2011

http://boib.caib.es/pdf/2011067/mp97.pdf

AOIB