dijous, 19 d’abril de 2012

Aplicació informàtica per a la realització de pictogrames

AraWord
És una aplicació informàtica de lliure distribució, emmarcada dintre d’una suite de eines per a la comunicació augmentativa i alternativa, que consisteix en un processador de textos que permet l’escriptura simultània de text i pictogrames, facilitant l’elaboració de materials i l’adaptació de textos per a les persones que presenten dificultades en l’àmbit de la comunicació funcional.

L’aplicació té múltiples utilitats per a l'elaboració de material per l'alumnat, conté uns 6.000 pictogrames. L’aplicació la podeu descarregar en aquest enllaç, també hi ha els manuals per a la instal·lació i l’ús:


Gràcies ARASAAC