dimecres, 16 de maig de 2012

Convocatòria Interins curs 2012/2013

El termini per apuntar-se és del dia 14 al dia 24 de maig de 2012.
http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1141245

SORT PER A TOTHOM.

AOIB