dimarts, 16 de setembre de 2014

INSTRUCCIONS PER ALS SERVEIS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA PEL CURS 14/15

Instruccions per als serveis d'Orientació Educativa dels centres de 2n Cicle d'Educació Infantil i Primària per al curs 2014/2015.

INSTRUCCIONS OE a EI-EP:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4325ZI176849&id=176849

INSTRUCCIONS OE per DO:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4325ZI176847&id=176847

TOTES LES INSTRUCCIONS (ATE, SAED, ABSENTISME, ESCOL. COMPARTIDA, FISIOTERAPEUTA, EOEP/OC, i DO):
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M121001134932476345101&lang=CA&cont=68109

SERVEI DE SUPORT EDUCATIU:

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M121001134932476345101


AOIB