dilluns, 4 de maig de 2015

CONVOCATÒRIA D'INTERINITATS PER EL CURS 2015/2016

Avui dia 4, han publicat el BOIB (de 2 de maig de 2015, nº 67), amb la Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents per el curs 2015/2016.


El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del 6 de maig al 15 de maig, ambdós inclosos.

CONVOCATÒRIA:


ACCÉS al TRÀMIT:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1505051036291649015255

LLISTES PROVISIONALS CURS 2015/2016 INTERINS:

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1505051036291649015255AOIB