dimecres, 30 de setembre de 2015

NOVA DOCUMENTACIÓ PEL CURS 2015/2016


SERVEI D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: documentació EOEP, DO, FP (dictamen, Informe psicopedagògic, informe d’intervenció, informe NESE, informe diversificació curricular, informe PMAR, full de demanda d’intervenció,...).AOIB