dimecres, 5 d’abril de 2017

CONVOCATÒRIA D'INTERINITATS I CONCURS OPOSICIÓ 2017
Convocatòria Interinitats per el curs 2017/18


Termini de presentació de sol·licituds:
El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del 2 de març al 22 de març, ambdós inclosos.

Concurs oposició 2017


Places

AOIB