dilluns, 4 de desembre de 2017

ESBORRANY DEL DECRET ESCOLETES D’INFANTS 0-3

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (Josefina Santiago), amb l’aprovació de la Conselleria d’Educació i Universitats.

Han proposat un esborrany d’un “Decret....., de xx de juny, pel qual s’estableix els criteris d’autorització dels serveis assistencials de guarda d’infants de 0 a 3 anys”.

Des del sector educatiu aquest  “Decret d’Autorització d’escoles d’infants”, és considera com la creació d’una segona xarxa d’escoletes “Low Cost”, més econòmica, aliena a l’àmbit educatiu i únicament de custodia dels infants, creant una xarxa d’escoles d’infants de caire assistencial.

Rebaixant les exigències i les condicions pel seu funcionament, oferint serveis en els quals només es compleix amb la normativa arquitectònica i de seguretat, però sense criteris de qualificació dels professionals, ni de les ràtios d’atenció, sense fer referència a la qualitat ni al caràcter sanitari. 

Sense tenir en compta el “Decret 131/2008 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles d’infants públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància”. 

Aquesta regulació no s’ajusta a la normativa del “Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de Primer Cicle d’Educació Infantil”.

Des de l’AOIB volem manifestar el nostre total desacord amb l’esborrany del Decret presentat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. També reivindica’m i donem suport a les propostes de l’Assemblea 0-3, referents a aquest Decret.
https://drive.google.com/file/d/1OAwQmnY5uJtU7jGP05nOwCRUxr4wuaW0/view?usp=sharing 
AOIB