dimecres, 16 de maig de 2018

LLISTES PROVISIONALS D’INTERINS PEL CURS 2018/19


Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses

Requisits
El termini per reclamacions està obert durant set dies naturals comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals per tals que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que considerin pertinents, que seran estimades o desestimades per aquesta Direcció General mitjançant la resolució per la qual es faran públiques les llistes definitives.

TRAMITS:

LLISTES PROVISIONALS SECUNDÀRIA:

AOIB