divendres, 21 de desembre de 2012

ESTUDI PIRLS ‐ TIMSS 2011Estudi Internacional del progrés en comprensió lectora, matemàtiques i ciències.

L’organisme internacional “International Association for the Evaluation of Educational Achievement” (IEA), va publicar dia 11 de desembre l’estudi de les competències en Lectura dels alumnes de 4r de Primària: 48 països en Lectura, i 63 en Matemàtiques i Ciències. Són unes proves similars a les de PISA, només que PISA avalua els alumnes de 15 anys i la realitza l’OCDE. 

El informe espanyol s’ha organitzat en 2 volums. En un primer, realitzat per l’INEE, s’inclouen els resultats més destacats, en comparació amb la mitjana de l’OCDE i l’UE principalment. S’estudien factors del context social, econòmic i cultural, i aspectes relacionats amb els alumnes i les seves famílies, els docents i les escoles. El segon volum inclou els capítols realitzats per 6 grups d’investigació externs que profunditzen en l’anàlisi dels resultats, centrats en alguns aspectes concrets.


Les conclusions no tenen desperdici.

AOIB