dijous, 14 de novembre de 2013

NOUS INFORMES PER A L'ALUMNAT AMB NESE

El Servei de Suport Educatiu (SSE), de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, ha publicat pel curs 2013/2014 uns nous informes per a l'alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE: NEE, AC, DEA, CP/HE, IT). També hi ha altres tipus d'informes PQPI, PISE-ALTER, PDC.

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M121001134932476345101

NEE:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M121001134932476345101&lang=CA&cont=61246

D'aquests models, només els dictamen d'alta NEE i AC, i dictamen de baixa NEE són prescriptius, els altres models de informes no són prescriptius, com a models, però sí és prescriptiu el seu contingut.


AOIB