dijous, 5 de desembre de 2013

INFORME PISAL’informe PISA, del Programa Internacional per a l’Avaluació dels Estudiants, analitza cada 3 anys el rendiment acadèmic dels alumnes de 15 anys de tot el món sobre la base d’uns exàmens estandarditzats a les àrees de Matemàtiques, Lectura i Ciències.    
El rendiment dels alumnes espanyols segueix per davall la mitjana europea (OCDE), però les seves puntuacions han augmentat en relació a l’informe PISA 2010. En la darrera dècada, els estudiants de Finlàndia han demostrat ser els més capaços.
El rendiment dels alumnes amb un nivell social-econòmic alt ha augmentat respecte d’aquells alumnes amb un nivell de renta més baix, segons aquest darrer informe (PISA 2012), s’observa un retrocés en l’equitat dels resultats educatius en Espanya. Els alumnes amb un nivell social i econòmic alt, han obtingut 34 punts més en Matemàtiques, sis més que la diferència observada en els resultats de 2003.

MEC:
http://www.mecd.gob.es/inee/estudios/pisa.html
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2012-results-what-students-know-and-can-do-volume-i_9789264201118-en 

INFORME PISA:
http://www.lavanguardia.com/temas/20101207/54084337169/informe-pisa.html
http://www.abc.es/sociedad/20131203/abci-informe-pisa-espanoles-201312031110.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20131203/54394777569/pisa-aumenta-la-desigualdad-educativa-segun-los-niveles-de-renta-familiar.html

RESUM RESULTATS:
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/boletin21pisa2012.pdf?documentId=0901e72b8178650b
http://blog.educalab.es/inee/2013/12/03/como-estan-los-alumnos-espanoles-en-matematicas-ciencias-y-lengua-resultados-pisa-i/

MATEMATIQUES:
http://blog.educalab.es/inee/2013/12/02/5-claves-para-entender-la-competencia-matematica-en-pisa/

FINLÀNDIA:
http://www.abc.es/20121008/familia-educacion/abci-consigue-finlandia-numero-educacion-201210011102.html


AOIB