diumenge, 16 de març de 2014

CONSELL DE MINISTRES APROVA EL CURRÍCULUM BÀSIC D’EDUCACIÓ PRIMÀRIAEl Consell de Ministres va aprovar un Real Decret en el qual s’estableix el Currículum Bàsic de l’Educació Primària i un altre decret pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu, s’aproven 14 títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el Real Decret de 4 de desembre de 2009, sobre l’expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei Orgànica d’Educació (LOE).
Aquests 2 Reals Decrets constitueixen els primers desenvolupaments reglamentaris de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE). Amb ells, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports garanteix el calendari d’implantació de la LOMQE a partir del pròxim curs acadèmic 2014/2015.
Currículum Bàsic d’Educació Primària:
Darreres noticies:
El ministre WERT, acorda amb les CCAA retardar l’aprovació del currículum de l’ESO i Batxiller:

En premsa:

Opinió:


AOIB