dijous, 22 de maig de 2014

CONVOCATÒRIA INTERINITATS CURS 2014-2015Convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2014-2015 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.Correcció d’error advertit a la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 13 de maig de 2014, per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes BalearsAOIB