dijous, 17 de març de 2016

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DOCENT INTERÍ PELS CURSOS 2016/17, 2017/18 i 2018/19En el BOIB 35 de 17 de març, es publica la resolució per a la qual s'aproven les bases generals del procediment de selecció del personal docent interí, durant els cursos 2016/17, 2017/18 i 2018/19.

http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/mar16/22.pdf 


AOIB