dilluns, 4 d’abril de 2016

PROPOSTA D'UN NOU MODEL D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA DE LES ILLES BALEARSLa Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, va presentar dia 22 de març, en el Centre de Professorat (CEP de Palma), la proposta d’un Nou Model d’Orientació Educativa per a les Illes Balears, a càrrec de la Cap del Servei d’Atenció a la Diversitat.

En aquest acte es va convidar a alguns directors de Instituts (IES), de CEIP, d’EOEP, d’EAP, orientadors/es d’IES, alguns representants de les Direccions Generals d’Inspecció Educativa i de Planificació, Ordenació i Centres, i a altres col·lectius com l’AOIB, de la qual cosa n'estem molt agraïts a la Cap del Servei d'Atenció a la Diversitat.
AOIB