dimecres, 18 de maig de 2016

FORMACIÓ PROTOCOL EN ALTES CAPACITATS PEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA, DEPARTAMENTS D'ORIENTACIÓ I EQUIPS DE SUPORTFORMACIÓ OBLIGATÒRIA PELS CENTRES

Formació en Altes Capacitat per Tutors i membres de l’Equip de Suport d’ESO: Identificació
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4325ZI206894&id=206894 
 


Formació en Altes Capacitats per Orientadors Educatius d’Educació Secundària: Identificació.


Protocol:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M121001134932476345101&lang=CA&cont=85092

Qüestionaris:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M121001134932476345101&lang=CA&cont=85093 AOIB