dijous, 26 de maig de 2016

PUBLICADES LES MODIFICACIONS DEL CURRÍCULUM DE LES ILLES BALEARS

Han sortit publicades al BOIB les modificacions dels currículums:

Primària: Decret 28/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.

Secundària: Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Batxillerat: Decret 30/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears

Modificacions, BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10492


CURRICULUM DE LES ILLES BALEARS:
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/curriculum_.htm 

FP GRAU MITJÀ I SUPERIOR:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=15824

IDIOMES:
http://www.eoipalma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=86

ADULTS:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=ca&codi=947278&coduo=1&estmat=5530

ARTS PLÀSTIQUES:
http://www.escoladisseny.com/secretaria/index.php?i=ca&id=61---&s=&e=&ss=

ART DRAMÀTIC:
http://www.esadib.es/


Miquel Morey
AOIB