dijous, 2 de juny de 2016

Criteris per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics per el curs 2016-2017

CENTRES PÚBLICS: 
Criteris per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics. Curs 2016-2017
Al document es poden consultar els criteris de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres públics (EI, EP, ESO, BATX, Adults i Regim Especial), pel curs 2016/2017


CENTRES CONCERTATS:
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2016 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017. 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10491/580297/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d



AOIB