diumenge, 12 de juny de 2016

PUBLICADES LES LLISTES PROVISIONALS: COMISSIÓ DE SERVEI I INTERINS PER AL CURS 2016/2017
S’han publicat les llistes provisionals d’admesos i exclosos a les borses, amb la puntuació assignada, dels aspirants a cobrir en règim d’interinitats, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris per al curs 2016/2017.


També s’han publicat les llistes provisionals de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de servei per al curs 2016/2017.


Comissió de Serveis:
Llistes definitives de funcionaris de carrera i llistes definitives de Places Vacants:
(les comissions de serveis per equips directius ja han estat adjudicades)

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M160623122154629 


Vacants i Adjudicació de places per a Interins:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1604110947161872175304 


AOIB