dilluns, 12 de setembre de 2016

INSTRUCCIONS PER AL CURS 2016/2017


INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS PER AL CURS 2016/17

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1306041157391886243353

També s'han publicat les Instruccions del SAD per al curs 2016/2017:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M121001134932476345101&lang=CA&cont=86757 

Instruccions Educació Infantil i Primària:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4325ZI213294&id=213294

Instruccions d'Absentisme Escolar:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4325ZI209975&id=209975

Instruccions Educació Secundària:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M121001134932476345101&lang=CA&cont=87498

Instruccions Educació Especial:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M121001134932476345101&lang=CA&cont=87499

Dins hi ha instruccions d'Absentisme Escolar (??¿?¿), en NEE.

Recursos i Serveis Específics:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M121001134932476345101&lang=CA&cont=87500 


AOIB