dijous, 15 de setembre de 2016

BEQUES NEE PER AL CURS 2016/2017

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va publicar la convocatòria d’ajudes per als alumnes amb NEE per al curs 2016/2017.

Les sol·licituds hauran d’emplenar-se telemàticament a través de la seu electrònica:
https://www.mecd.gob.es

O bé a través del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport:
https://sede.educacion.gob.es
(Secció "Tramites i Servicios")

El plaç de presentació va des del 08/08/2016 fins el 29/09/2016.

Educació Infantil:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/infantil/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html#dc 

Educació Primària i Secundària:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Les novetats d'aquest curs; la sol·licitud s'ha de realitzar telemàticament, i només rebran les ajudes les famílies amb fills/es que tenguin en vigència el Certificat de Minusvalidesa del SVAP (Servei de Valoració d'Atenció Primerenca), malgrat presentin NEE (Necessitats Educatives Especials).

RECORTANDOOOO OOOHHH!!!!
Sempre igual !!
Molts de nins/es amb NEE no podran gaudir d'aquestes ajudes al no tenir en vigència el certificat del SVAP, malgrat l'ampliació del termini de sol·licituds.

S'amplia el termini de presentació de sol·licituds fins el dia 6 d'octubre.
Infantil:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/infantil/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html#dc

Primària i Secundària:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria.html

L'imprès en "paper" es pot descarregar, imprimir i emplenar. Es localitza a l'apartat Documents relacionats amb el procediment (a baix de tot d'aquesta plana web).
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2678642AOIB