dimecres, 26 d’octubre de 2016

LOMQUE I LES REVÀLIDES


LOMQUE I LES REVÀLIDES

Revàlida de 4t d’ESO:

Examen de cada àrea (7 àrees), dels continguts de 3r i 4t d’ESO. Qui no els superi  la revàlida no podrà promocionar a 1r de Batxiller, ni titularà en ESO, malgrat tingui totes les àrees aprovades.


Revàlida de 2n de Batxiller:

Examen de cada àrea (8 àrees), dels continguts de 1r i 2n de Batxiller. Qui no superi la revàlida no obtindrà el títol de Batxiller, només titularà en ESO, i per tant no podrà accedir als estudis universitaris.

El resultat obtingut, serà tingut en compta per l’accés als estudis universitaris, que haurà de ser superior o igual a 5 punts (la revàlida comptarà un 40% i la nota mitjana del Batxillerat un 60%).

No obstant això, la normativa permet al campus preparar les seves pròpies proves, i cap campus estarà obligat legalment a reconèixer la nota de la revàlida ni les proves d’altres universitats.

La revàlida d'ESO acabarà abans del 24 de juny, i la de Batxillerat acabarà abans del 10 de juny.Manifestació dia 26 d’octubre:

A Palma hi ha convocada una manifestació d'estudiants a les 12h a la plaça del Tub i a l'horabaixa, a partir de les 18:00, concentració davant la Delegació del Govern espanyol.AOIBMANIFESTACIÓ:
El govern va informar que volien crear un pacte per a l’educació, consensuat amb la resta dels partits polítics.  De moment es suspèn la Revàlida d’ESO i es manté la Revàlida de Batxiller.
Dia 18 de novembre de 2016
CANVIEM I CANVIEM, ............ COM ACABARÀ?

La revàlida de 4t d’ESO serà voluntària per a les Comunitats Autonòmiques, i la de Batxillerat només examinarà de les assignatures del 2n curs de Batxiller. El ministre d’Educació Iñigo Méndez de Vigo, ho oferirà als representants educatius de les Comunitats Autonòmiques una reunió el dia 28 en la Conferència Sectorial d’Educació.

Segons el Proyecto de Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para laAmpliación del Calendario de Implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 dediciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, l’avaluació de l’ESO no tindrà conseqüències acadèmiques, sinó que tindrà un “caràcter mostral”, es a dir, es realitzarà només en aquells centres de les Comunitats Autonòmiques que així ho decideixin.
A més segons el projecte de real decret llei, el nombre d’assignatures es redueixen. A 4t d’ESO els alumnes s’avaluaran de les 4 àrees troncals: Geografia i Història, Llengua i Literatura (Catalana i Castellana), Matemàtiques i Llengua Estrangera. I dues àrees troncals d’opció a elecció de l’alumne. Amb l’aprovat de 4t d’ESO s’obtindrà el Títol d’ESO.

Segons l’esborrany a la revàlida de Batxiller, els alumnes només s’hauran d’examinar de les àrees troncals de 2n de Batxiller. Ara només s’hauran d’examinar de 6 assignatures. Cal recordar que a la prova PAU (selectivitat), hi havia 4 exàmens obligatoris i de dos o quatre voluntaris per a pujar la nota. Tal i com ha confirmat Educació, la nota mínima per aprovar serà un 4, al igual que amb la PAU, la prova no tindrà més efectes acadèmics que servir per entrar a la Universitat.

AOIB