dijous, 11 de gener de 2018

CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS PER A DOCENTSAmb aquesta convocatòria d'oposicions, sembla que les proves seran eliminatòries, sense fer mitjana de totes les proves, la qual cosa lleva possibilitats als aspirants i als interins que treballen des de fa molt de temps. La Comissió Permanent del Consell Escolar de l'Estat, ha aprovat l'informe del projecte de Real Decret pel qual es regula el sistema d'oposicions pels docents, i han rebutjat totes les esmenes presentades pels sindicats.

Els Interins estan en contra d'aquesta forma d'opositar i pensen que hi ha altres formes per ser funcionari fitxo, com pot ser; un procediment per mèrits i anys d'experiència.
També demanen una indemnització per any de feina, en cas de no aprovar i quedar-se sense feina.

SENTÈNCIA PIONERA:

AOIB