diumenge, 22 de setembre de 2013

BEQUES NESE CURS 2013/2014

Ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2013-2014

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 13 d'agost de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (BOE de 19 d'agost de 2013, número 198), ha convocat les ajudes individualitzades següents: 

a) Ajudes directes per a l'alumnat, inclòs l'afectat pel TDAH, que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d'escolarització determinats suports i atencions específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. 
b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn de conducta per a famílies nombroses. 
c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals. 

Destinataris
Alumnat que presenta: 
a) necessitats específiques de suport educatiu, associades a discapacitat i trastorn greu de conducta, exclusivament, 
b) necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals 

CAIB:
AOIB