dilluns, 16 de setembre de 2013

INSTRUCCIONS PELS EOEP i PELS DEPARTAMENTS D'ORIENTACIÓ D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PEL CURS 2013/2014

Divendres dia 13 de setembre es publicaren les Instruccions pel curs 2013/2014, pels Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica, i pels Departaments d'Orientació d'Educació Secundària.
Com cada any arriben tard i endarrereixen la nostra tasca professional.

Instruccions EOEP i OC:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4325ZI155712&id=155712

Instruccions Departaments d'Orientació d'Educació Secundària:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4325ZI155511&id=155511


AOIB