dilluns, 2 de setembre de 2013

CONVOCATÒRIA INTERINS CURS 2013/2014

Reducció del número de places vacants d'Orientació Educativa ofertades pel curs 2013/2014.

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=4946&cont=58118&lang=ca&campa=yes