dilluns, 2 de setembre de 2013

INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES PÚBLICS, CONCERTATS I DE RÈGIM ESPECIAL PEL CURS 2013/2014

Instruccions pel curs 2013/2014:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1306041157391886243353&lang=CA&cont=57280